Materiał doskonały – PCV


Chlorek poliwinylu jest łatwo dostępny i stosunkowo niedrogi – co z całą pewnością jest ogromną zaletą dla wielu osób. PCV jest głównym materiałem termoplastycznym znajdującym zastosowanie w bardzo szerokiej gamie zastosowań i produktów. Niezbędne surowce do PCW pochodzą z soli i oleju. W wyniku elektrolizy słonej wody powstaje chlor, który w połączeniu z etylenem otrzymywanym z oleju tworzy monomer chlorku winylu. Cząsteczki VCM są polimeryzowane z wytworzeniem żywicy PVC, do której wprowadza się odpowiednie dodatki w celu wytworzenia dostosowanego związku PVC.

Żywice E-PVC są stosowane w szerokim zakresie specjalistycznych zastosowań, takich jak powlekanie, zanurzanie lub rozprowadzanie. Kurtyny z pasów PCV są w dzisiejszych czasach łatwo dostępne, dzięki czemu każdy może je zakupić. Otrzymane cząstki PCV są mieszane z plastyfikatorami i mogą być wytłaczane w granulki, które są następnie wykorzystywane do przetwarzania poprzez wytłaczanie, kalandrowanie, formowanie wtryskowe. Chlorowanie PCW zmniejsza siły przyciągania między łańcuchami molekularnymi. CPVC jest również zasadniczo amorficzny. Oba te czynniki pozwalają na łatwiejsze rozciąganie CPVC i w większym stopniu niż PVC. Kurtyny paskowe są wytrzymałe i odporne na zniszczenie.

Polecamy: kurtyna paskowa.